"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Príklady: Gn; Gn 12; Gn 12-13; Gn 12,1; Gn 12,1-3
Príklady: láska, kríž, Ježiš povedal

Starý zákon

Kniha Rút

Kniha Náreky

Kniha proroka Barucha

Kniha proroka Joela

Kniha proroka Abdiáša

Kniha proroka Jonáša

Kniha proroka Micheáša

Kniha proroka Nahuma

Kniha proroka Habakuka

Kniha proroka Sofoniáša

Kniha proroka Aggea

Kniha proroka Malachiáša

Prečo počúvam a čítam Božie slovo...