"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Velebnosť Boha a dôstojnosť človeka

1

Zbormajstrovi. Na nápev piesne "Lis". Dávidov žalm.

2

Pane, náš Vládca,
aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!
Tvoja veleba sa vznáša nad nebesia.

3

Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu
naprotiveň svojim nepriateľom,
aby si umlčal pomstivého nepriateľa.

4

Keď hľadím na nebesia, dielo tvojich rúk,
na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril:

5

čože je človek, že naň pamätáš,
a syn človeka, že sa ho ujímaš?

6

Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov,
slávou a cťou si ho ovenčil

7

a ustanovil si ho za vládcu nad dielami tvojich rúk.

Všetko si mu položil pod nohy:

8

ovce a všetok domáci statok
aj všetku poľnú zver,

9

vtáctvo pod oblohou a ryby v mori
i všetko, čo sa hýbe po dne morskom.

10

Pane, náš Vládca,
aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!