"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Mesiáš, kráľ a kňaz

1

Dávidov žalm.
Pán povedal môjmu Pánovi: "Seď po mojej pravici,
kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám."

2

Moc tvojho žezla rozšíri Pán zo Siona:
panuj uprostred svojich nepriateľov.

3

Odo dňa tvojho narodenia patrí ti vláda
v posvätnej nádhere.
Splodil som ťa ako rosu pred východom zornice.

4

Pán prisahal a nebude ľutovať:
"Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho."

5

Pán je po tvojej pravici,
v deň svojho hnevu kráľov porazí.

6

Súdiť bude národy: nakopia sa mŕtvoly;
po šírej zemi hlavy rozdrví.

7

Cestou sa napije z potoka
a potom hlavu zdvihne.