"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Naučenia kráľa Lamuela

1Naučenia Lamuela, kráľa Massy, ktorým ho naučila jeho matka.

Naučenia

2

Čo, syn môj, čože, syn môjho života,
čo (ti), syn mojich sľubov, (povedať)?

3

Nedávaj svoju (mužskú) silu ženám (záletným)
a svoju ľúbosť (tým, čo vedia) kráľov zahubiť.

4

Nesluší kráľom, Lamuel,
(nesluší kráľom) víno piť
a panovníkom túžiť za nápojom opojným.

5

Veď ináč pri popíjaní (by mohli) zabudnúť na zákon
a poprekrúcať právo všetkých bedárov.

6

Dávajte chudákovi nápoj opojný
a víno ľuďom skleslým na mysli,

7

nech sa napije a zabudne na svoju veľkú chudobu
a nech už ďalej nespomína na svoj trud!

8

Otváraj svoje ústa za zmĺknutého
v pravote všetkých ponechaných (na seba)!

9

Otváraj svoje ústa, spravodlivo súď
a zastávaj sa práva (človeka) biedneho a chudobného!

Zlatá abeceda o dobrej žene

(Alef) 10

Ach, ktože nájde ženu dobrú?
Jej cena je nad perly.

(Bet) 11

Bezpečnosť nachodí srdce jej muža v nej,
bo núdze o zisk niet.

(Gimel) 12

Gazduje mu dobre, a nie zle
po všetky dni svojho života.

(Dalet) 13

Dbá veľmi o vlnu a o ľan
a radostne jej ide práca od ruky.

(He) 14

Hľa, podobá sa lodiam kupeckým:
zďaleka dováža si výživu.

(Vau) 15

Veď vstáva ešte za noci
a rozdeľuje pokrm svojej čeľadi
a prácu svojim dievčatám.

(Zain) 16

Zobzrie sa za poľom a (hneď) ho kupuje,
vinicu vysádza zo zárobku svojich rúk.

(Chet) 17

Chrabrosťou si prepasuje bedrá
a zosilňuje svoje ramená.

(Tet) 18

Tu sladko zakúša, aké dobré je jej podnikanie,
nezhasína jej svetlo za noci.

(Jod) 19

Jej ruky siahajú po praslici,
prstami drží vreteno.

(Kaf) 20

Kde bedár, tam svoju ruku otvára
a k chudákovi ruky vystiera.

(Lamed) 21

Ľakať sa neľaká, čo s čeľaďou, keď (príde) sneh,
bo všetka jej čeľaď má po dvoch oblekoch.

(Mem) 22

Má narobené prikrývadlá pre seba,
batist a purpur sú jej odevom.

(Nun) 23

Navôkol povestný je jej muž pri bránach
na zasadaniach so starcami krajiny.

(Samech) 24

Speňažuje tiež jemné šatstvo, ktoré vyrába,
a kupcom odpredáva opasky.

(Ajin) 25

Ako jej svedčia moc a krása za odev,
tak s úsmevom sa díva na budúci deň.

(Pe) 26

Prehovoria jej ústa s múdrosťou,
láskavé slová sú na jej jazyku.

(Çade) 27

Sleduje priebeh všetkej práce po dome
a nejedáva z chleba záhaľčivého.

(Qof) 28

Keď prehovoria jej synovia, dobrorečia jej
a jej manžel zahŕňa ju pochvalou:

(Reš) 29

"Rúče sa namáhalo veľa žien,
lež ty si ich všetky predstihla."

(Šin) 30

Spanilosť je klam a krása - daromnosť;
chválu si zasluhuje žena, čo sa bojí Pána.

(Tau) 31

(Tak teda) dožičte jej z ovocia jej rúk
a nech jej skutky zvestujú v bránach jej chválu!