"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Svornosť, radosť, pokoj. - 1A preto, bratia moji milovaní a vytúžení, moja radosť a moja koruna, takto pevne stojte v Pánovi, milovaní!

2Evodiu prosím, aj Syntychu prosím, aby rovnako zmýšľali v Pánovi. 3Aj teba, verný spolupracovník, prosím, pomáhaj im, veď ony sa so mnou borili za evanjelium spolu s Klementom a s ostatnými mojimi spolupracovníkmi, ktorých mená sú v knihe života.

4Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! 5Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. 6O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. 7A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.

8Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné! 9Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne! A Boh pokoja bude s vami.

Vďaka za prijaté dary. - 10Veľmi som sa zaradoval v Pánovi, že už raz predsa len rozkvitla vaša náklonnosť voči mne; pravda, aj predtým ste na mňa mysleli, ale nemali ste príležitosť. 11Nehovorím to preto, že by som mal nedostatok. Naučil som sa vystačiť s tým, čo mám. 12Viem žiť skromne a viem aj oplývať. Všade a všetko som sa už naučil: byť sýty aj hladovať, mať hojnosť i núdzu trieť. 13Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.

14A predsa ste dobre urobili, že ste mi prejavili účasť v mojom súžení. 15Veď aj vy, Filipania, viete, že keď som začal hlásať evanjelium po svojom odchode z Macedónska, ani jedna cirkev nemala účasť na mojich výdavkoch a príjmoch, iba vy sami. 16Veď aj do Solúna ste mi raz aj druhý raz poslali, čo som potreboval. 17Nie že by som túžil po daroch, ale túžim po ovocí, ktoré sa rozmnoží vo váš prospech. 18Dostal som všetko a mám hojnosť. Som zahrnutý darmi, čo ste poslali po Epafroditovi; sú ľúbeznou vôňou, príjemnou obetou, milou Bohu. 19Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi. 20A Bohu a nášmu Otcovi sláva na veky vekov. Amen.

Záverečné pozdravy. - 21Pozdravte každého svätého v Kristovi Ježišovi. Pozdravujú vás bratia, čo sú so mnou. 22Pozdravujú vás všetci svätí, najmä tí, čo sú z cisárovho domu.

23Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom. Amen.