"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Zlatý svietnik. - 1Potom ma anjel, ktorý vo mne hovoril, zasa zobudil ako človeka, ktorého zobudia zo sna. 2I spýtal sa ma: "Čo vidíš?" Odpovedal som: "Vidím svietnik celý zo zlata; na hlavici má nádrž; je na ňom sedem lámp a lampy, ktoré sú na hlavici, majú sedem lievikov. 3Pri ňom sú dve olivy, jedna napravo od nádrže a druhá naľavo." 4Ozval som sa a povedal som anjelovi, ktorý vo mne hovoril: "Čo je toto, môj pane?" 5Anjel, ktorý vo mne hovoril, odpovedal mi: "Nevieš, čo je to?" Povedal som: "Nie, môj pane." 6Odvetil mi: "To je Pánovo slovo Zorobábelovi: Nie silou a nie mocou, ale mojím duchom! - hovorí Pán zástupov.

7

Kto si ty, veľký vrch?
Pred Zorobábelom (si) rovina!
A vyvedie záhlavný kameň
s výkrikmi: »Sláva, sláva mu!«"

8A Pán prehovoril ku mne takto: 9"Zorobábelove ruky založili tento dom a jeho ruky ho dokončia, i budeš vedieť, že ma k vám poslal Pán zástupov. 10Lebo tí, čo opovrhujú dňom malých vecí, budú sa radovať, keď uvidia v Zorobábelovej ruke kameň a olovnicu. - Tých sedem, to sú Pánove oči, ktoré obchádzajú celú zem." 11Ozval som sa a riekol som mu: "Čo sú tie dve olivy napravo a naľavo od svietnika?" 12Opäť som sa ozval a spýtal som sa ho: "Čo sú dve olivové ratolesti, ktoré dvoma zlatými rúrkami vyprázdňujú zo seba zlato?" Odvetil mi toto: "Nevieš, čo je to?" Riekol som: "Nie, môj pane." 13I riekol: "To sú dvaja synovia oleja, ktorí stoja pred Pánom celej zeme."