"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

…a očakávať Pánov príchod. - 1O časoch a chvíľach vám netreba, bratia, písať, 2lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci. 3Keď budú hovoriť: "Je pokoj a istota," vtedy znenazdania príde na nich záhuba ako bolesti na rodičku a neuniknú. 4Ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. 5Veď vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme. 6Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!

7Tí, čo spia, spia v noci, a opilci sa v noci opíjajú. 8My však, čo patríme dňu, buďme triezvi a oblečme si pancier viery a lásky a prilbu nádeje na spásu. 9Veď Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista, 10ktorý za nás zomrel, aby sme žili spolu s ním, či už bdieme, alebo spíme. 11Preto sa navzájom potešujte a povzbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte.

Záverečné napomenutia a pozdravy. - 12Prosíme vás, bratia, aby ste si vážili tých, čo pracujú medzi vami, sú vašimi predstavenými v Pánovi a napomínajú vás. 13Majte ich vo veľkej láske pre ich dielo! Žite jeden s druhým v pokoji! 14Vyzývame vás, bratia: napomínajte neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, ku všetkým buďte zhovievaví! 15Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým! 16Ustavične sa radujte! 17Bez prestania sa modlite, 18pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás! 19Ducha neuhášajte, 20proroctvami nepohŕdajte! 21Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! 22Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!

23Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. 24Verný je ten, ktorý vás volá, a on to aj urobí.

25Bratia, modlite sa aj za nás!

26Pozdravte všetkých bratov svätým bozkom! 27Zaprisahám vás v Pánovi, aby sa tento list čítal všetkým bratom.

28Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami.