"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Bohoslužobné ustanovenia, 25 - 31

Zbierka predpisov o svätyni. - 1Tu Pán hovoril Mojžišovi: 2"Povedz Izraelitom, aby vyberali pre mňa dary. Od každého, kto dá dobrovoľne, vyberte dar pre mňa! 3Takéto dary máte od nich prijať: Zlato, striebro a meď, 4belasý a červený purpur, karmazín, jemné plátno a kozie súkno, 5baranie kože, tachášové kože, akáciové drevo, 6olej do lampy, voňavky do oleja na pomazanie a do voňavého kadidla, 7ónyxové kamene a iné drahokamy na vyloženie efódu a náprsníka. 8Postavia mi svätyňu a budem bývať uprostred nich. 9Celkom podľa toho, čo ti teraz ukážem, podľa vzoru príbytku a podľa vzoru všetkého jeho náradia to vyhotovíte!

Archa. - 10Z akáciového dreva mi urobia archu dva a pol lakťa dlhú, poldruha lakťa širokú a poldruha lakťa vysokú. 11Obiješ ju rýdzim zlatom; znútra i zvonku ju obiješ a navrchu dookola urobíš zlatý veniec. 12Uleješ pre ňu štyri zlaté krúžky a pripevníš ich na jej štyri nohy, čiže dva krúžky na jednu stranu a dva krúžky na druhú stranu. 13Potom vyhotovíš dve tyče z akáciového dreva a obiješ ich zlatom. 14Tieto tyče zastrčíš do krúžkov, čo sú na bokoch archy, aby sa na nich archa nosila. 15Tyče zostanú v krúžkoch archy, nesmú sa z nich vytiahnuť. 16Do archy uložíš zákon, ktorý ti dám.

17Urobíš aj vrchnák (zľutovnicu) z rýdzeho zlata, dva a pol lakťa dlhý a poldruha lakťa široký. 18Aj dvoch cherubov, kovaných zo zlata, spravíš hore na oboch koncoch zľutovnice; 19jedného cheruba pripojíte na jednom konci, druhého na druhom konci. Na zľutovnici hore na oboch koncoch prirobíš cherubov. 20Cherubi nech majú rozpäté krídla a nech svojimi krídlami zakrývajú zľutovnicu, kým ich tváre budú obrátené oproti sebe. Cherubi nech upierajú svoj zrak na zľutovnicu. 21Zľutovnicu polož na archu a do archy vlož zákon, ktorý ti dám. 22Tam sa budem zjavovať a zo zľutovnice, spomedzi oboch cherubov, čo sú na arche zákona, budem hovoriť všetko, čo ti nariadim pre Izraelitov.

Stôl predkladných chlebov. - 23Urobíš aj stôl z akáciového dreva, dva lakte dlhý, lakeť široký a poldruha lakťa vysoký. 24Obiješ ho čistým zlatom a navrchu dookola urobíš zlatý veniec. 25Dookola na ňom urobíš na dlaň široký rám a na ráme dookola urobíš zlatý veniec. 26Zhotovíš preň štyri zlaté krúžky a pripevníš ich na štyroch rohoch, pri každej nohe jeden. 27Krúžky budú hneď pri ráme na zastrčenie tyčí, aby sa stôl mohol nosiť. 28Tyče vyhotovíš z akáciového dreva a obiješ ich zlatom. Na nich sa bude stôl nosiť.

29Spravíš k nemu aj misy, misky, kanvy a čaše, v ktorých sa budú prinášať mokré obety. Vyhotovíš ich z čistého zlata. 30Na stôl budeš stále klásť predo mňa predkladané chleby.

Sedemramenný svietnik. - 31Ďalej vyhotovíš svietnik z čistého zlata; svietnik, ktorého podstavec a ramená budú kované. Z neho budú vychádzať kvetné kalíšky, hlavičky a kvety. 32Z jeho bokov bude vychádzať šesť ramien: tri ramená svietnika z jedného boku a tri ramená svietnika z druhého boku. 33Na každom ramene budú tri kvetné kalíšky mandľovníkovej podoby s hlavičkou a kvetom. Tak to bude na všetkých šiestich ramenách, čo vychádzajú zo svietnika. 34Na samom svietniku budú štyri kvetné kalíšky mandľovníkovej podoby s hlavičkou a kvetom, 35a to tak, že hlavička bude pod dvoma ramenami, ktoré z neho vychádzajú, potom hlavička pod ďalšími dvoma ramenami a opäť hlavička pod dvoma ramenami. Teda pod šiestimi ramenami, ktoré vychádzajú zo svietnika. 36Hlavičky a ramená budú z neho vychádzať a všetko bude kované z jedného kusa rýdzeho zlata. 37Vyhotovíš aj sedem lámp a nasadíš ich na svietnik, aby osvetľovali priestor, čo je pred ním. 38Aj odštipovače a panvičky, čo k nemu prislúchajú, nech sú z čistého zlata. 39Spotrebuješ na to hrivnu zlata, vrátane všetkého jeho príslušenstva. 40A hľaď, aby si to urobil podľa vzoru, ktorý si videl na vrchu.