"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Pán - môj dedičný podiel

1

Miktam. Dávidov žalm.
Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.

2

Hovorím Pánovi: "Ty si môj Pán.
Pre mňa niet šťastia bez teba."

3

Svätým a slávnym mužom v krajine
patrí moja plná priazeň.

4

Rozmnožujú sa útrapy tých, čo sa ženú za cudzími bôžikmi.
Nebudem vylievať krv na ich obetu,
ani ich mená nevezmem na pery.

5

Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu,
v tvojich rukách je môj osud.

6

Pripadol mi diel v kraji prekrásnom:
a je to pre mňa znamenité dedičstvo.

7

Velebím Pána, čo ma múdrosťou obdaril;
v noci ma k tomu moje srdce vyzýva.

8

Pána mám vždy pred očami;
a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.

9

Preto sa raduje moje srdce
a moja duša plesá
aj moje telo odpočíva v nádeji.

10

Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí
a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie.

11

Ukážeš mi cestu života.
U teba je plnosť radosti,
po tvojej pravici večná slasť.