"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Túžba po Božom chráme

1

Zbormajstrovi. Na nápev "Lisy".
Žalm Koreho synov.

2

Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov;

3

túži a zmiera moja duša po nádvoriach Pánových.
Moje srdce i moje telo vznášajú sa k Bohu živému.

4

Veď aj vrabec si nájde príbytok
a lastovička hniezdo, kde vkladá svoje mláďatá:
tvoje oltáre, Pane zástupov, môj kráľ a môj Boh.

5

Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome
a bez prestania ťa velebia.

6

Blažený človek, ktorému ty pomáhaš,
keď sa chystá na svätú púť.

7

Až pôjdu vyprahnutým údolím,
premenia ho na prameň,
lebo ranný dážď ho odeje požehnaním.

8

Stúpajú a síl im stále pribúda,
až na Sione uvidia Boha najvyššieho.

9

Pane, Bože zástupov, čuj moju modlitbu,
vypočuj ma, Bože Jakubov.

10

Bože, náš ochranca, pohliadni
a pozri na tvár svojho pomazaného.

11

Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než iných tisíce.
Radšej chcem stáť na prahu domu svojho Boha
ako prebývať v stanoch hriešnikov.

12

Lebo Pán, Boh, je slnko a štít,
milosť a slávu udeľuje Pán;
neodoprie dobro tým,
čo kráčajú v nevinnosti.

13

Pane zástupov, blažený človek, čo sa spolieha na teba.