"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

A. Prvá kniha (1 - 41 [1 - 40])

Dve cesty

1

Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných
a nechodí cestou hriešnikov,
ani nevysedáva v kruhu rúhačov,

2

ale v zákone Pánovom má záľubu
a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou.

3

Je ako strom zasadený pri vode,
čo prináša ovocie v pravý čas,
a jeho lístie nikdy nevädne;
darí sa mu všetko, čo podniká.

4

No nie tak bezbožní, veru nie;
tí sú ako plevy, čo vietor ženie pred sebou.

5

Preto bezbožní neobstoja na súde,
ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých.

6

Nad cestou spravodlivých bedlí Pán,
ale cesta bezbožných vedie do záhuby.