"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Dávid v Keile. - 1Dávidovi oznámili: "Hľa, Filištínci obliehajú Keilu a vyplieňujú humná." 2Dávid sa dopytoval Pána: "Mám ísť a poraziť týchto Filištíncov?" A Pán odpovedal Dávidovi: "Choď, poraz Filištíncov a osloboď Keilu!" 3Ale Dávidovi ľudia mu hovorili: "Veď my sa už tu v Júdsku bojíme a mali by sme ísť do Keily proti šíkom Filištíncov?!" 4Nato sa Dávid opätovne dopytoval Pána. A Pán mu povedal: "Vstaň, zostúp do Keily, lebo ti Filištíncov vydám do ruky!" 5Dávid teda šiel so svojimi ľuďmi do Keily, bojoval proti Filištíncom, odohnal ich dobytok a zapríčinil im veľkú porážku. Tak Dávid oslobodil obyvateľov Keily. 6(Keď Achimelechov syn Abiatar utiekol k Dávidovi [a zostúpil do Keily, mal efód v ruke].)

7Vtedy oznámili Šaulovi, že Dávid prišiel do Keily. Šaul povedal: "Pán ho vydal do mojej ruky, zatvoril sa (sám), keď vošiel do mesta s bránami a závorami." 8Šaul vyzval všetok ľud do boja, aby zostúpili do Keily a obkľúčili Dávida. 9Keď sa Dávid dozvedel, že Šaul kuje proti nemu zlo, povedal kňazovi Abiatarovi: "Prines efód!" 10Potom Dávid povedal: "Pane, Bože Izraela, tvoj sluha počul, že Šaul chce prísť do Keily, aby pre mňa zničil mesto. 11Vydajú ma obyvatelia Keily do jeho ruky? Zostúpi Šaul do Keily, ako počul tvoj sluha? Pane, Bože Izraela, oznám to svojmu sluhovi!" A Pán odpovedal: "Zostúpi." 12Dávid sa spýtal: "Vydajú obyvatelia Keily mňa a mojich ľudí do Šaulovej ruky?" A Pán odpovedal: "Vydajú."

13Nato sa Dávid zobral, i jeho ľudia, asi šesťsto mužov, vytiahli z Keily a chodili sem i tam. Keď Šaulovi oznámili, že Dávid z Keily ušiel, zastavil výpravu.

Dávid na púšti Zif a v Maone. - 14Dávid sa zdržoval na púšti v pevnostiach. Zdržoval sa na kopci na púšti Zif. Šaul ho hľadal celý čas, ale Boh mu ho nevydal do ruky. 15Dávid videl, že Šaul vyšiel a číhal mu na život. Dávid bol na púšti Zif v Horese. 16Vtedy sa Šaulov syn Jonatán vybral, išiel za Dávidom do Horesy a posmeľoval Dávida v Bohu. 17Vravel mu: "Neboj sa, nedostane ťa ruka môjho otca Šaula. Ty budeš kraľovať nad Izraelom a ja budem po tebe druhý. To vie aj môj otec Šaul." 18A obaja uzavreli zmluvu pred Pánom. Potom Dávid ostal v Horese, Jonatán však išiel domov.

19Zifania vyšli k Šaulovi do Gabay a hovorili: "Veď sa Dávid schováva u nás v pevnostiach, v Horese na kopci Hachila, ktorý je na juh od pustatiny! 20Ak teda celou dušou túžiš zostúpiť, kráľ, zostúp a našou vecou bude vydať ho kráľovi do ruky." 21Šaul odpovedal: "Nech vás požehná Pán, lebo cítite so mnou! 22Choďte ešte a pozorujte, dozveďte sa a prezrite miesto, kde sa zdržuje, kde sa usídlil! 23Kto ho uvidí, nech mi to povie, lebo je veľmi úlisný! Stopujte a prehliadnite všetky úkryty, v ktorých sa schováva, a vráťte sa ku mne s určitou správou! Potom pôjdem s vami a ak je v tom kraji, vyhľadám ho medzi všetkými júdskymi rodmi."

24Zobrali sa a išli pred Šaulom do Zifu. Dávid bol však so svojimi ľuďmi na púšti Máon, na rovine južne od pustatiny. 25Šaul sa vybral so svojimi ľuďmi hľadať Dávida. Keď to oznámili Dávidovi, zostúpil ku skale a zdržoval sa na púšti Máon. Keď sa to Šaul dozvedel, tiahol za Dávidom na púšť Máon. 26Šaul a jeho ľudia tiahli popri vrchu z jednej strany, Dávid však a jeho družina popri vrchu z druhej strany. Dávid sa usiloval uniknúť Šaulovi, Šaul však a jeho ľudia obkolesovali Dávida a jeho družinu a chceli ich chytiť. 27Ale k Šaulovi prišiel posol so správou: "Rýchle poď, lebo Filištínci vpadli do krajiny!" 28Šaul teda nechal prenasledovanie Dávida a išiel proti Filištíncom. Preto volajú to miesto "Skala oddelenia".