"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Šaul porazí Amončanov. - 1Amončan Nachas vytiahol a obliehal Jábes v Galaáde. Tu všetci mužovia z Jábesu povedali Nachasovi: "Uzavri s nami zmluvu, budeme ti slúžiť!" 2Amončan Nachas im odpovedal: "Tak s vami uzavriem zmluvu, že každému z vás vylúpim pravé oko a urobím to na potupu celého Izraela." 3Starší z Jábesu mu hovorili: "Daj nám sedem dní, pošleme poslov do všetkých krajov Izraela a ak nebude nikoho, kto by nás zachránil, poddáme sa ti!" 4Poslovia potom išli do Šaulovej Gabay, rozpovedali vec tak, že to ľud počul, a všetok ľud pozdvihol hlas a plakal.

5Vtom prichádzal z poľa Šaul, za volmi. Šaul sa opýtal: "Čo je ľuďom, že plačú?" A rozpovedali mu položenie obyvateľov Jábesu. 6Keď počul tie slová, vnikol doň Pánov duch a veľmi sa rozhneval. 7Vzal záprah volov, rozsekal ich a po posloch rozposlal do všetkých krajov Izraela s odkazom: "Kto nepôjde za Šaulom a za Samuelom, toho dobytok pochodí takto!" Vtedy na ľud padla Božia bázeň a vytiahli ako jeden muž. 8V Bezeku ich spočítal: synov Izraela bolo tristotisíc a mužov z Júdska tridsaťtisíc. 9Poslom však, ktorí prišli, vraveli: "Takto povedzte obyvateľom galaádskeho Jábesu: Zajtra, keď sa rozohreje slnko, príde vám záchrana." Poslovia išli a ohlásili to obyvateľom Jábesu, ktorí sa potešili. 10Vtedy obyvatelia Jábesu povedali: "Zajtra sa vám poddáme, urobte s nami, čo sa vám bude páčiť."

11Nasledujúceho dňa rozdelil Šaul ľud na tri oddiely, za rannej stráže vnikli do tábora a kým sa rozohrial deň, Amončanov porazil. Zvyšky rozprášili tak, že dvaja z nich nezostali pokope.

12Vtedy hovoril ľud Samuelovi: "Ktorí sú to, čo vraveli: »Šaul má nad nami kraľovať?!« Dajte tých chlapov, zabijeme ich!" 13Ale Šaul povedal: "Dnes nebude usmrtený nik, lebo dnes Pán zachránil Izrael." 14Samuel povedal ľudu: "Poďte, pôjdeme do Galgaly a obnovíme tam kráľovstvo!" 15Všetok ľud išiel teda do Galgaly a tam, v Galgale, pred Pánovou tvárou ustanovili Šaula za kráľa. Obetovali tam niektoré obety a Šaul i všetci mužovia Izraela sa tam veľmi radovali.