"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Áronova prvá obeta, 9

Príprava na obetu. - 1Na ôsmy deň Mojžiš zvolal Árona, jeho synov a všetkých starších Izraela 2a povedal Áronovi: "Vezmi si teľa, býčka na obetu za hriech a barana na celostnú žertvu, oboje bezchybné, a priveď ich pred Pána! 3A Izraelitom povedz: »Vezmite na obetu za hriech capa a na celostnú žertvu teľa a ovcu, oboje jednoročné a bezchybné, 4a na pokojnú žertvu býčka a barana, aby sa zabili pred Pánom, a tiež olejom zaprávanú potravinovú obetu, lebo dnes sa vám zjaví Pán!«" 5I priviedli, čo nariadil Mojžiš, ku vchodu do stánku zjavenia a prišla tam celá pospolitosť, a predstúpila pred Pána. 6Tu Mojžiš povedal: "Toto je, čo prikázal urobiť Pán, aby sa vám zjavila Pánova sláva." 7Áronovi Mojžiš povedal: "Pristúp k oltáru, podaj svoju obetu za hriech a svoju celostnú žertvu a očisť sa od hriechov (ty a ľud), potom podaj obetné dary ľudu a očisť aj ich od hriechov, ako prikázal Pán!"

Kňazská obeta za hriech a celostná žertva. - 8Tu Áron pristúpil k oltáru a zabil teľa na svoju obetu za hriech, 9Áronovi synovia mu podali krv, on si namočil do krvi prsty a natrel oltárne rohy; ostatnú krv vylial na spodok oltára. 10Potom z obety za hriech spálil na oltári loj s obličkami a lojovú vrstvu spod pečene, ako Mojžišovi prikázal Pán. 11Mäso a kožu úplne spálil mimo oltára. 12Nato zabil celostnú žertvu, Áronovi synovia mu priniesli krv a on ju porozlieval okolo oltára. 13Potom mu priniesli v kusoch žertvu spolu s hlavou a on ju spálil na oltári. 14Vnútornosti a nohy poumýval a spálil ich na celostnej žertve na oltári.

Obeta za ľud. - 15Potom priniesol obetné dary ľudu: vzal capa, ktorý bol (určený) na obetu za hriech ľudu, zabil ho a obetoval ho ako predošlú obetu za hriech. 16Potom obetoval celostnú žertvu; zachoval sa podľa predpisu. 17Nato obetoval potravinovú obetu, vzal z nej plnú hrsť a spálil to na oltári mimo raňajšej celostnej žertvy. 18Napokon zabil býčka a barana na pokojnú obetu za ľud, Áronovi synovia mu podali krv a on ju vylial okolo oltára. 19Loj býka, chvost barana, obličky s ich lojom a lojovú vrstvu spod pečene 20položili k prsiam. Potom spálil lojové kusy na oltári, 21prsia a pravú lopatku podával Áron ako podávaciu obetu pred Pánom, ako Mojžišovi prikázal Pán.

Požehnanie a Pánova sláva. - 22Potom Áron roztiahol ruky nad ľudom a požehnal ho. A keď ukončil obetu za hriech, celostnú žertvu a pokojné obety, zostúpil dolu. 23Nato Mojžiš a Áron vošli do stánku zjavenia, a keď vyšli von, požehnali ľud. Tu sa zjavila všetkému ľudu Pánova sláva 24a od Pána vyšiel oheň a strávil celostnú žertvu i lojové časti na oltári. Keď to všetok ľud videl, jasal a padol na tvár.