"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Súd nad Izraelom, hl. 3 - 6

Prorok oznamuje súd

1

Čujte túto reč,
ktorú Pán hovorí o vás, synovia Izraela,
o celom pokolení,
ktoré som vyviedol z egyptskej krajiny:

2

"Iba vás som poznal
zo všetkých národov zeme,
preto strescem na vás
všetky vaše hriechy.

3

Či pôjdu dvaja spolu,
ak sa nedohovorili?

4

Či lev reve v lese, ak nemá korisť? -
Či sa ozve levíča z brlohu, ak nič nechytilo?

5

Či padne vták do siete na zemi, ak niet osídla? -
Či sa strhne sieť zo zeme, ak nič nechytila?

6

Či zazneje v meste pozauna a ľud by sa nestrhol? -
Či sa stane v meste nešťastie, ak ho neurobil Pán?

7

Veď Pán, Jahve, neurobí nič,
ak nezjaví svoj plán svojim sluhom, prorokom.

8

Lev reve, kto by sa nebál?
Pán, Jahve, hovorí, kto by neprorokoval?

Tresty

9

Oznámte v palácoch Asýrska
aj v palácoch egyptskej krajiny
a vravte: »Zhromaždite sa na vrchoch Samárie«
a všimnite si v nej veľký zhon
a utláčanie v jej strede!

10

Nevedia konať priamo, hovorí Pán,
hromadia násilie a lúpež vo svojich palácoch."

11

Preto takto hovorí Pán, Jahve:
"Nepriateľ obkľúči krajinu
a pozbaví ťa sily,
budú vyplienené tvoje paláce."

12

Toto hovorí Pán:
"Ako pastier vytrhne z pysku leva
dve nôžky alebo kúsok ucha,
tak sa vyslobodia synovia Izraela,
ktorí sedia v Samárii
v rohu na pohovke a na damaškovom lôžku.

13

Čujte a dosvedčte v Jakubovom dome,
hovorí Pán, Jahve, Boh zástupov.

14

Lebo v deň, keď navštívim hriechy Izraela
a budem trestať pre oltár v Beteli,
budú zrazené rohy oltára
a padnú na zem.

15

Zrútim aj zimný dom spolu s domom letným;
vtedy zaniknú domy zo slonoviny
a bude koniec mnohým domom" -
hovorí Pán.