"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Ty si moje útočište

1

Zbormajstrovi. Dávidov žalm.

2

Osloboď ma, Pane, od zlého človeka
a pred násilníkom ma chráň.

3

Veď oni zamýšľajú robiť zlo,
deň čo deň podnecujú rozbroje.

4

Ako had si ostria jazyky,
za perami majú jed vreteníc.

5

Pane, bráň ma pred rukou hriešnika
a chráň ma pred násilníkom,
lebo mi zamýšľajú nohy podraziť.

6

Pyšní mi nastavujú osídlo;
napínajú sieť z povrazov
a kladú mi pasce na cestu.

7

Pánovi hovorím: "Ty si môj Boh;
čuj, Pane, hlas mojej úpenlivej prosby."

8

Pane, Pane, ty si moja sila a záštita;
keď bojujem, kryješ mi hlavu.

9

Nedaj, Pane, aby sa splnili želania bezbožného,
aby sa uskutočnili jeho zámery.

10

Tí, čo ma obkľučujú, hlavu dvíhajú;
nech ich pokryje zloba vlastných perí.

11

Nech na nich padá žeravé uhlie;
vrhni ich do jamy, aby už nevstali.

12

Muž zlého jazyka sa neudrží na zemi,
násilníka stihne náhla skaza.

13

Viem, že Pán úbohému právo prisúdi
a chudobnému odplatí.

14

Len spravodliví budú tvoje meno velebiť
a statoční budú bývať u teba.