"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

1Veľpieseň od Šalamúna.

Snúbenica túži za snúbencom

Snúbenica:

2

Zľúbaj ma bozkami svojich úst,
bo láska tvoja lepšia je nad víno.

3

Dobrá je vôňa tvojich olejkov;
jak olej rozliaty je tvoje meno.
Zato ťa dievčence majú tak rady.

4

Tiahni ma za sebou!
Pobežme!
Zaveď ma, kráľ, do svojej komnaty!
Tam jasať budeme a z teba tešiť sa
a ľúbosť tvoju vynášať viac ako víno.
Ozaj, právom ťa milujú.

Pohľad na dni rozlúčenia

Snúbenica:

5

Ja čierna som, no pekná jednako,
dcéry jeruzalemské,
jak stany kedarské,
jak plachty šiatrov šalmaských.

6

Nehľaďte na mňa, že som čierna,
že ma tak opálilo slnko!
Synovia mojej matky zanevreli na mňa,
postavili ma strážiť (svoje) vinice,
nuž o vinicu svoju dbať som nemohla.

Rozhovory so snúbencom

Snúbenica:

7

Povedz mi ty, ktorého z tej duše milujem,
kde pásavaš,
kde odpočívaš cez poludnie,
aby som sa nemusela potĺkať
od stáda ku stádu druhov tvojich.

Ženích:

8

Nevieš to, ty, zo žien najkrajšia?
Nuž choď len čriedam po stopách
a kozliatka svoje
pri pastierskych kolibách popásaj!

9

K paripám v kočoch faraónových
ťa môžem prirovnať, priateľka moja.

10

Ako len svedčia lícam tvojim ozdobné retiazky
a šiji tvojej náhrdelníky koralové!

11

Dáme ti vytepať zlatých retiazok
so striebornými zvončekmi.

Snúbenica:

12

Pokiaľ kráľ hovie na svojom ležadle,
vydáva môj nard svoju vôňu.

13

Vrecúškom myrhy je mi môj milý;
odpočíva mi na prsiach.

14

Môj milý je mi strapcom cyprovým
vo vinohradoch Engadi.

Ženích:

15

Aká si krásna, priateľka moja,
aká spanilá!
Tvoje oči sú sťa holubice!

Snúbenica:

16

Aký si krásny, milý môj,
aký pôvabný!
Postieľka naša samá zeleň!

Ženích:

17

Cédre sú trámami nášho paláca,
doskami našich stien sú cyprusy.