"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Pozvanie na oslavu Boha

1

Poďte, plesajme v Pánovi,
oslavujme Boha, našu spásu.

2

Predstúpme s chválospevmi pred jeho tvár
a oslavujme ho žalmami.

3

Lebo Pán je veľký Boh
a nad všetkými bohmi veľký kráľ.

4

V jeho moci sú zemské hlbiny
a jemu patria aj nebotyčné štíty.

5

Jeho je more, veď on ho stvoril,
i pevnina, ktorú stvárnili jeho ruky.

6

Poďte, klaňajme sa a na zem padnime,
kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril.

7

Lebo on je náš Boh
a my sme ľud jeho pastviny a ovce, ktoré vedie svojou rukou.

8

Čujte dnes jeho hlas:
"Nezatvrdzujte svoje srdcia

9

ako v Meríbe, ako v dňoch Massy na púšti,
kde ma pokúšali vaši otcovia;
skúšali ma, hoci moje skutky videli.

10

Štyridsať rokov sa mi priečilo toto pokolenie
i povedal som: Je to ľud s blúdiacim srdcom;

11

tí veru moje cesty neznajú.
Preto som v svojom hneve prisahal:
Nevojdú do môjho pokoja."