"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Vzdávanie vďaky

1

Pane, prečo si tak ďaleko?
Prečo sa skrývaš v časoch súženia?

2

Bezbožný vo svojej pýche sužuje bedára;
nech sa chytí do nástrah, čo sám zosnoval.

3

Veď hriešnik sa chvastá svojou náruživosťou
a lakomec sa vychvaľuje.

4

Hriešnik pohŕda Pánom a namyslene hovorí:
"Boh nezasahuje; Boha niet."

5

Také sú všetky jeho myšlienky
a jeho cesty sú vždy úspešné.
Ďaleko je od myšlienky na tvoj súd
a všetkých svojich odporcov nemá za nič.

6

V srdci si takto hovorí: "Mnou nič nepohne,
ani mňa, ani moje pokolenie nezastihne nešťastie."

7

Jeho ústa sú plné luhania, klamu a podvodu;
pod jeho jazykom zločin a násilie.

8

Sedí na postriežke blízko osád,
nevinného zákerne zabíja.

9

Očami sliedi za chudákom;
ako lev v húštine číha v úkryte.
Číha, chce schvátiť bedára;
chytá ho a hádže naňho sieť.

10

Prikrčí sa a vyrúti, i hynú chudáci
v jeho násilných pazúroch.

11

V duchu si ešte hovorí: "Boh zabudol,
odvrátil svoju tvár, vôbec sa nedíva."

12

Povstaň, Pane, Bože, zdvihni svoju ruku,
nezabúdaj na úbohých.

13

Ako môže bezbožník Bohom pohŕdať?
Ako si môže v duchu hovoriť: "Boh nezasiahne!"?

14

Ty vidíš, veď ty hľadíš na útrapy a žiaľ
a berieš ich do svojich rúk.
Na teba sa chudák spolieha
a sirote pomáhaš.

15

Rozmliažď rameno hriešnika a zločinca;
budeš hľadať jeho hriech, a už ho nenájdeš.

16

Pán je kráľom navždy, na veky vekov.
Pohania vymizli z jeho krajiny.

17

Pane, ty vyslýchaš túžbu úbožiakov,
vzpružuješ im srdce, ucho si k nim nakláňaš.

18

Zastaň sa práva siroty a utláčaného,
aby už nikdy nenaháňal hrôzu človek stvorený zo zeme.