"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Proti nespravodlivým sudcom

1

Asafov žalm.
Vstáva Boh v zhromaždení Božom,
uprostred bohov koná súd.

2

"Dokedy ešte chcete súdiť nespravodlivo
a nadržiavať hriešnikom?

3

Prisúďte právo bedárom a sirotám,
spravodlivosť vymáhajte poníženým a chudobným.

4

Ratujte chudobného
a núdzneho vysloboďte z rúk hriešnika…"

5

Nemajú múdrosti ani rozumu, tápu v temnotách;
hýbu sa všetky základy zeme.

6

I povedal som: "Ste bohmi,
všetci ste synmi Najvyššieho."

7

Ale aj vy, ako každý človek, umriete,
padnete ako každý velikáš.

8

Vstaň, Bože, a súď zem,
lebo všetky národy sú tvojím dedičstvom.