"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Tretia elégia

Alef 1

Som muž, čo skúsil biedu
pod prútom jeho hnevu.

Alef 2

Vohnal a voviedol ma
do temnôt, kde svetla niet.

Alef 3

Na mňa len dvíha zase
celý deň svoju ruku.

Bet 4

Zosušil na mne telo, kožu,
dolámal moje kosti.

Bet 5

Obklopil, obkľúčil ma
jedom a útrapami.

Bet 6

V temnotách ma usadil
ako večne mŕtvych.

Gimel 7

Ohradil ma, že neuniknem,
reťaze mi zaťažil;

Gimel 8

hoc by som volal, kričal,
udusí moju prosbu.

Gimel 9

Na cesty mi dal hradby z kvádrov,
moje chodníky porozvracal.

Dalet 10

Je mi ako striehnuci medveď,
lev, ktorý čaká v skrýši.

Dalet 11

Zviedol ma z cesty, roztrhal ma,
zničil ma celkom.

Dalet 12

Natiahol svoju kušu,
postavil ma ako cieľ pre šíp.

He 13

Do mojich obličiek vstrelil
šípy zo svojho tulca.

He 14

Všetok ľud si robí zo mňa posmech,
pesničky celý deň.

He 15

Horkosťou ma nasýtil,
opojil ma palinou.

Vau 16

Zuby mi zodral štrkom,
nachoval ma popolom.

Vau 17

Z pokoja si mi vyhnal dušu,
zabudol som na blaho.

Vau 18

Vravel som: "Zmizla moja hrdosť,
tiež moja nádej v Pána."

Zain 19

Spomeň si na moju biedu, utýranosť,
na palinu a otravu.

Zain 20

V spomienke je stále schúlená
moja dušička vo mne.

Zain 21

Toto si beriem k srdcu,
pre toto budem dúfať.

Chet 22

Láskavosť Pána, že nám nie je koniec,
veď jeho milosť nepomíňa,

Chet 23

obnovuje sa každým ránom;
veľká je tvoja vernosť.

Chet 24

"Pán je môj údel, vraví moja duša,
nuž v neho dúfam."

Tet 25

Dobrý je Pán k tým, čo dúfajú v neho,
k duši, ktorá ho hľadá.

Tet 26

Dobre je ticho čakať
Pánovo spasenie.

Tet 27

Pre muža je dobre, keď nesie
svoje jarmo od mladi.

Jod 28

Nech sedí mlčky osamelý,
veď mu ho on položil!

Jod 29

Nech si až po prach skloní ústa,
ešte je azda nádej.

Jod 30

Ponúknuť má líce, keď ho bije,
potupou sa nasýtiť.

Kaf 31

Pretože Pán
nezavrhne naveky…

Kaf 32

Zmilúva sa - hoc i zarmucuje -
svojou veľkou milosťou.

Kaf 33

Zo srdca nepokoruje,
nezarmucuje synov ľudských.

Lamed 34

Keď drvia pod nohami
všetkých zajatcov zeme,

Lamed 35

keď zvrátia právo muža
pred tvárou Najvyššieho,

Lamed 36

keď potlačia v súde človeka,
nevidí to Pán?

Mem 37

Na čieže slovo sa čo stalo,
keď to nerozkázal Pán?

Mem 38

Nevychádza z úst Najvyššieho
nešťastie aj blaho?

Mem 39

Čože sa ponosuje živý človek,
muž pre trest za hriech?

Nun 40

Prezrime svoje cesty, preskúmajme
a vráťme sa k Pánovi;

Nun 41

na dlaniach pozdvihujme srdcia
do neba k Bohu!

Nun 42

My sme sa prehrešili, búrili sa,
preto si neodpustil.

Samech 43

Zahalil si sa hnevom, stíhal si nás,
stínal si, nezľutoval si sa.

Samech 44

Zahalil si sa do oblaku,
aby neprenikla modlitba.

Samech 45

Urobil si nás odvrhlinou, smeťou
uprostred národov.

Pe 46

Proti nám otvárali ústa
všetci naši odporci.

Pe 47

Hrôza a jama nás čakala,
zánik a skaza.

Pe 48

Potoky vôd mi prúdia z oka
pre skazu dcéry môjho ľudu.

Ajin 49

Oko mi slzí, neustáva,
spočinku nemá,

Ajin 50

kým nepozrie a nepohliadne
z nebies Pán.

Ajin 51

Oko mi trápi dušu
pre všetky dcéry môjho mesta.

Sade 52

Ako na vtáka poľovali na mňa
odporci bez príčiny.

Sade 53

V jame mi nivočili život,
skál nahádzali na mňa.

Sade 54

Vody mi zakrývali hlavu,
myslel som: "Je mi koniec."

Kof 55

Vzýval som, Pane, tvoje meno
z priepastnej jamy.

Kof 56

Počul si môj hlas: "Neskrývaj si ucho,
keď si uľahčujem výkrikom."

Kof 57

Keď som ťa volal, bol si blízko,
vravel si: "Neboj sa!"

Reš 58

Viedol si, Pane, spory mojej duše,
vykúpil si môj život.

Reš 59

Videl si, Pane, moju utýranosť,
zastaň sa môjho práva!

Reš 60

Videl si, Pane, celú ich pomstivosť,
ako sa na mňa stroja.

Šin 61

Čul si ich hanobenie, Pane,
ako sa na mňa stroja,

Šin 62

reči mojich odporcov, plány
proti mne celý deň.

Šin 63

Pozoruj ich, či sedia a či stoja,
že ja som ich pesničkou.

Tau 64

Odplať im, Pane, podľa zásluh,
podľa ich činov!

Tau 65

Dopusťže na ich srdce tvrdosť,
nech ich stihne tvoja kliatba!

Tau 66

Stíhaj ich v hneve a znivoč ich
pod svojím nebom, Pane!