"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Modlitba po porážke

1

Zbormajstrovi. Na nápev "Ľalie - svedectvo".
Dávidov poučný žalm. Miktam.

2

Keď sa vydal proti mezopotámskym Aramejcom
a Aramejcom zo Zeby a keď sa Joab vrátil z Edomu,
kde v Soľnom údolí pobil dvanásťtisíc (mužov).

3

Bože, ty si nás odvrhol, ty si nás rozohnal;
rozhneval si sa, ale opäť sa k nám obráť.

4

Zatriasol si zemou, rozštiepil si ju,
ale zahoj jej trhliny, lebo sa chveje.

5

Tvrdú skúšku si zoslal na svoj ľud,
napojil si nás vínom závratu.

6

Tým, čo sa ťa boja, dal si znamenie,
aby utiekli pred lukom.

7

Aby sa vyslobodili tí, ktorých miluješ;
zachráň nás svojou pravicou a vyslyš nás.

8

Vo svojej svätyni Boh povedal:
"S radosťou rozdelím Sichem
a rozmeriam sukotské údolie.

9

Môj je Galaád a môj je Manasses;
Efraim je prilba mojej hlavy.
Júda je moje žezlo vladárske,

10

Moab je nádrž, v ktorej sa kúpavam.
Idumea sa mi stane podnožkou,
nad Filištínskom víťazne zajasám."

11

Kto ma privedie do opevneného mesta
a kto ma odprevadí až do Idumey?

12

Kto iný, ako ty, Bože, čo si nás odvrhol?
A prečo už, Bože, nekráčaš na čele našich vojsk?

Pomôž nám dostať sa z útlaku,
pretože ľudská pomoc nestačí.

13

S Bohom budeme udatní,
on našich utláčateľov pošliape.