"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

V Bohu je radosť a nádej

1

Pútnická pieseň.
Keď Pán privádzal späť sionských zajatcov,
boli sme ako vo snách.

2

Ústa sme mali plné radosti
a jazyk plný plesania.
Vtedy sa hovorilo medzi pohanmi:
"Veľké veci urobil s nimi Pán."

3

Veľké veci urobil s nami Pán
a máme z toho radosť.

4

Zmeň, Pane, naše zajatie
ako potoky na juhu krajiny.

5

Tí, čo sejú v slzách,
s jasotom budú žať.

6

Keď odchádzali, idúcky plakali
a osivo niesli na siatie.
No keď sa vrátia, vrátia sa s jasotom
a svoje snopy prinesú.