"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

8. Všeobecnosť spásy, 56, 1-8

Cudzinci a eunuchovia

1

Toto hovorí Pán:
"Zachovajte právo, konajte spravodlivo,
lebo je blízko moja spása, už príde,
aj moja spravodlivosť, už sa zjaví."

2

Blažený je muž, čo toto koná,
a syn človeka, čo sa toho drží:
bedlí nad sobotou, aby ju neznesvätil,
dáva si pozor na ruku, aby nekonala zlo.

3

Cudzinec, čo lipne k Pánovi, nech nevraví:
"Pán ma isto vylúči zo svojho ľudu"
a eunuch nech nehovorí:
"Hľa, ja som suchý strom!"

4

Lebo toto hovorí Pán:
"Eunuchovia, čo zachovávajú moje soboty,
volia si to, v čom mám záľubu,
a pridržiavajú sa mojej zmluvy,

5

tým dám vo svojom dome,
medzi svojimi múrmi pomník a meno
lepšie, než sú synovia a dcéry.
Večné meno im dám,
ktoré nezahynie.

6

A cudzincov, čo lipnú k Pánovi,
aby mu slúžili,
milovali meno Jahve
a boli mi sluhami,
všetkých, čo bdejú nad sobotou,
by ju neznesvätili,
a pridržiavajú sa mojej zmluvy,

7

zavediem na svoj svätý vrch
a rozradostím ich v svojom dome modlitby;
ich celopaly, ich obety
budú ľúbeznými na mojom oltári.
Veď môj dom sa bude volať
domom modlitby pre všetky národy!"

8

Hovorí Pán, Jahve,
čo zhromažďuje roztratených Izraela:
"Ďalej budem zhromažďovať k nemu,
k jeho zhromaždeným."

9. Výstraha vodcom a ľudu Izraela, 56,9 - 57,21

Nesvedomití pastieri Izraela

9

Všetky poľné zvieratá, poďte žrať,
aj všetky lesné zvieratá!

10

Jeho strážcovia sú všetci slepí,
nevedia (nič);
všetci sú nemí psi,
nevládzu brechať:
blúznia, ležia,
radi si pospia.

11

A sú to psi chamtiví,
nepoznajú sýtosti.
A to sú pastieri,
čo nevedia chápať.
Každý ide svojou cestou,
každý za svojím ziskom,
až do posledného.

12

"Poďte, vezmem víno a napijeme sa opojného nápoja
a zajtra to bude ako dnes,
ba ešte veľkolepejšie!"