"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Snúbenica:

1

Ó, keby si bol mojím bratom,
čo prsia matky mojej sal,
vybozkávala by som ťa,
keby som ťa vonku postretla,
a nik by za to neopovrhol mnou.

2

Pojala by som ťa a zaviedla
do domu svojej matky, čo ma vychovávala.
Opájala by som ťa vínom voňavým
a muštom z mojich granátových jabĺčok.

3

Pod mojou hlavou jeho ľavica
a jeho pravica ma ľúbo privíňa.

Ženích:

4

Dcéry jeruzalemské,
zaprisahávam vás:
Nezobúdzajte ani nerušte lásku,
kým sa jej samej nezachce.

Dodatky

Moc a sláva lásky

Chór ľudu:

5

Ktože je tá, čo vystupuje zo stepi,
opretá o svojho milého?

Ženích:

Ja pod jabloňou som ťa roznietil,
tam, kde ťa porodila tvoja matka,
kde vajatala tvoja rodička.

Snúbenica:

6

Na srdce si ma pritlač jak prsteň,
sťa pečať na svoje rameno!

Ženích:

Lebo láska je mocná ako smrť
a vášeň lásky tvrdá ako podsvetie.
Jej páľa - to ohňa plápoly,
jej plamene, to Jahveho je žiar.

7

Ani veľké vody lásku neuhasia,
ani rieky ju neodplavia.
A keby človek za lásku chcel dať
všetky bohatstvá svojho domu,
len by sa opovrhlo ním.

Snúbenica - pevnosť

Bratia:

8

Sestričku máme maličkú,
čo nemá ešte prsníky.
Čo urobíme pre sestru
v deň, keď ju prídu pýtať za ženu?

9

Ak hradba je,
zbudujme na nej baštu striebornú.
Ak brána je,
obložme ju cédrovými doskami!

Snúbenica:

10

Ja hradba som
a moje prsníky sú ako turne.
Lež preňho som ja tá,
čo sa už dávno oddala.

Nad vinicou Šalamúnovou

Bratia:

11

Šalamún mal v Bál-Hamone vinicu.
Vinicu zveril opatrovníkom.
Každý bol povinný mu za jej výnos vyrovnať
po tisíc strieborných.

Ženích:

12

Moja vinica je moja!
Nechaj si tisíc, Šalamún,
a dvesto tí, čo strážili jej ovocie.

Snúbenica, kde si?

13

Ty, ktorá bývaš v záhradách
- priatelia načúvajú -,
daj počuť mi svoj hlas!

Ponáhľaj sa, ženích!

Snúbenica:

14

Utekaj, milý môj,
buď srne podobný
alebo jeleníčaťu
na horách voňavých!