"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Výstraha ženám Samárie

1

Čujte toto slovo, kravy bášanské,
čo ste na vrchu Samárie,
utláčate maličkých, ubíjate biednych
a vravíte svojim pánom: "Daj, chceme piť!"

2

Pán sa na svoju svätosť zaprisahal:
"Hľa, prídu na vás dni,
keď vás odvedú za hákmi
a zvyšky z vás za rybárskymi udicami.

3

Cez trhliny prejdete, každá rovnou cestou,
a vyhodia vás na Hermon" - hovorí Pán.

Hriešny kult Izraela

4

"Poďte do Betelu a hrešte,
do Galgaly a hrešte viac,
prinášajte ráno svoje obety
a každé tri dni svoje desiatky!

5

Páľte z kvasu ďakovnú obetu,
volajte, oznamujte dobrovoľné obety,
keď to tak ľúbite, synovia Izraela" -
hovorí Pán, Jahve.

6

"Preto ja som vám dal
prázdne zuby vo všetkých vašich mestách
a nedostatok chleba na všetkých vašich miestach,
ale neobrátili ste sa ku mne" - hovorí Pán.

7

"Ja som vám odoprel dážď,
keď boli ešte tri mesiace do žatvy;
i dal som pršať nad jedným mestom
a nad iným mestom som pršať nedal;
jeden ostredok dážď zvlažil,
kým ostredok, na ktorý nepadal dážď, vyschol.

8Dve-tri mestá sa tackali k jednému mestu,
aby sa napili vody, ale nezahasili smäd,
a predsa ste sa neobrátili ku mne" - hovorí Pán.
9"Bil som vás úpalom a sneťou;
množstvo vašich záhrad a vinohradov,
vašich figovníkov a olív zožrali kobylky;
no neobrátili ste sa ku mne" - hovorí Pán.
10"Poslal som na vás mor ako v Egypte,
porazil som mečom vašich mladíkov
spolu s vašimi krásnymi koňmi
a nechal som, nech vám vniká do nosov
zápach vašich táborov;
no neobrátili ste sa ku mne" - hovorí Pán.

11"A vyvrátil som vás,
ako vyvrátil Boh Sodomu a Gomoru,
že ste boli ako hlaveň vytrhnutá z vatry;
no neobrátili ste sa ku mne" - hovorí Pán.
12"Preto takto naložím s tebou, Izrael;
keďže takto naložím s tebou,
chystaj sa pred svojho Boha, Izrael.
13Lebo, hľa, utvára kopce a tvorí vietor
a oznamuje človeku, čo je jeho úmysel,
tvorí svitanie a tmu
a kráča po výšinách zeme:
Jahve, Boh zástupov, je jeho meno."