"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Moab

1

Toto hovorí Pán:
"Pre tri hriechy Moabu,
ba pre štyri - neodvolám to:
pretože spálili
kosti kráľa Edomu na vápno,

2

vrhnem oheň na Moabsko
a strávi paláce Kariotu
a Moab zomrie v lomoze,
v hluku a za zvuku trúby.

3

Vyhubím z jeho stredu sudcov
a všetky jeho kniežatá zabijem s ním" -
hovorí Pán.

Júda

4

Toto hovorí Pán:
"Pre tri hriechy Júdu,
ba pre štyri - neodvolám to:
pretože zavrhli Pánov zákon
a nezachovali jeho predpisy
- zviedli ich do bludu ich lži,
za ktorými chodili ich otcovia -,

5

vrhnem oheň na Júdu
a strávi paláce Jeruzalema."

Izrael

6

Toto hovorí Pán:
"Pre tri hriechy Izraela,
ba pre štyri - neodvolám to:
pretože poctivca predali za peniaz
a bedára za pár topánok.

7

V prachu zeme šliapu po hlave maličkých
a krivia cestu utlačených;
otec so synom ide k dievčaťu,

8

aby znesvätili moje sväté meno.
Na založených plášťoch sa váľajú
pri každom oltári
a pijú víno pokutovaných
v dome svojho Boha.

9

A ja som vyničil
spred nich Amorejčanov,
vysokých ako výška cédra
a silných ako duby;
zničil som ich ovocie zhora
a ich korene zdola.

10

Ja som vás vyviedol z egyptskej krajiny
a viedol som vás štyridsať rokov po púšti,
aby ste zaujali krajinu Amorejčanov.

11

Z vašich synov som ustanovil prorokov
a z vašich mladíkov nazirejcov;
či je to nie tak, synovia Izraela? -
hovorí Pán.

12

Lenže nazirejcom ste dali piť víno
a prorokom ste rozkazovali: »Neprorokujte!«

13

Hľa, bude škrípať pod vami
ako škrípe voz plný snopov.

14

Vtedy ľahký stratí beh,
mocný si nezocelí silu
a hrdina si nezachráni život.

15

Kušostrelec neobstojí,
ľahkonohý neutečie,
jazdec si nezachráni život na koni.

16

Najsrdnatejší z hrdinov
bude nahý bežať v ten deň" -
hovorí Pán.