"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Duchovní pastieri, čistota viery a pravá nábožnosť, 3,1 - 4,16

Biskupi. - 1Toto slovo je spoľahlivé: Kto sa usiluje byť biskupom, túži po dobrom diele. 2Ale biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, triezvy, rozvážny, slušný, pohostinný, schopný učiť; 3nie pijan, ani bitkár, ale skromný, nie neznášanlivý, ani chamtivý; 4musí dobre viesť svoj dom a deti držať v poslušnosti a v celkovej mravnej čistote. 5Veď kto nevie viesť svoj dom, ako sa bude starať o Božiu cirkev?! 6Nemá to byť novoobrátenec, aby nespyšnel a neprepadol diablovmu odsúdeniu. 7Musí mať aj dobré svedectvo od tých, čo sú mimo, aby neupadol do opovrhnutia a do diablovho osídla.

Diakoni. - 8Takisto diakoni majú byť cudní, nie dvojakí v reči, ani príliš oddaní vínu, ani žiadostiví mrzkého zisku, 9ale v čistom svedomí nech uchovávajú tajomstvo viery. 10Aj ich treba najprv vyskúšať; až potom, keď sa ukážu bez úhony, nech konajú službu. 11Podobne aj ženy nech sú cudné, nie klebetné, triezve a verné vo všetkom. 12Diakoni nech sú muži jednej ženy a nech dobre vedú svoje deti a svoje domy. 13Lebo tí, čo budú dobre konať svoju službu, získajú si dôstojné postavenie a veľkú istotu vo viere, ktorá je v Kristovi Ježišovi.

Tajomstvo nábožnosti. - 14Toto ti píšem v nádeji, že čoskoro prídem k tebe, 15ale ak sa omeškám, aby si vedel, ako si máš počínať v Božom dome, ktorým je Cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy. 16A všetci vyznávajú, že veľké je tajomstvo nábožnosti:

On sa zjavil v tele,
bol ospravedlnený v Duchu,
ukázal sa anjelom,
zvestovali ho národom,
na svete v neho uverili,
vzatý bol do slávy.