"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Pôvab bratskej zhody

1

Dávidova pútnická pieseň.
Aké je dobré a milé,
keď bratia žijú pospolu.

2

Je to sťa vzácny olej na hlave,
čo steká na bradu, na Áronovu bradu,
čo steká na okraj jeho rúcha.

3

Sťa rosa na Hermone, čo padá na vrchy sionské.
Tam Pán udeľuje požehnanie
a život naveky.