"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

1

Nezáviď ľuďom zlým
a nežiadaj si s nimi obcovať!

2

Lebo ich srdce myslí na zbojstvo,
ich pery vyslovujú trápenie.

3

Múdrosťou buduje sa dom
a rozumnosťou býva upevňovaný.

4

Vedomosťou sa naplňujú komory
všakovým hodnotným a krásnym imaním.

5

Múdry chlap (je viac ako) moc
a umný človek (viac než) sila mohutná.

6

Bo (takto) po rozumných úvahách sa pustíš do vojny
a úspech (je tam, kde je) veľa poradcov.

7

Múdrosť je privysoká truľovi,
(a preto) v bráne neotvorí svojich úst.

8

Ten, kto sa zaoberá zlými zámermi,
bude sa volať intrigán.

9

Hriech chodí pochábľovi po mysli,
nuž oškliví sa ľuďom posmievač.

10

Ak si chabý (teraz, keď sa dobre máš),
(bude) slabá tvoja sila v čase súženia.

11

Zachraňuj na smrť vedených
a vyslobodzuj tých, čo vedú na popravisko!

12

Keby si povedal: "Nuž ja som o tom nevedel" -
či ten, čo váži srdcia, neporozumie?
Veď strážca tvojej duše vie,
odplatí človekovi podľa jeho činov.

13

Jedz, syn môj, med, lebo je dobrý,
a medu samotok je sladký tvojmu podnebiu.

14

Tak, vedz, (je) múdrosť tvojej duši.
Ak si (ju) našiel, máš budúcnosť
a tvoja nádej nazmar nevyjde.

15

Nestroj úklady, bohaprázdny (človek), príbytku spravodlivého,
nepustoš miesto, (kde sa kladie) na odpočinok.

16

Lebo spravodlivý vstane, hoc by padol sedem (ráz),
zločinci však pohrúžia sa v nešťastí.

17

Neteš sa, keď padne tvoj nepriateľ
a keď sa potkne, nech ti srdce neplesá,

18

aby (to) vari nepobadal Pán
a (nevyvolalo to) v jeho očiach neľúbosť,
aby neodvrátil od neho svoj hnev.

19

Nesrď sa na tých, ktorí pášu zlo,
nerozhorčuj sa na zločincov!

20

Bo nemá budúcnosti zlý
(a) zhasne kahan bohaprázdnych (ľudí).

21

Boj sa Pána, syn môj, aj vladára
(a) daj si pokoj s buričmi,

22

lebo náhle zdvihne sa ich záhuba;
a ktovie, (kedy vzíde) skaza od oboch?

Druhý dodatok

23

Aj tieto (príslovia sa pripisujú) mudrcom:

Je mrzké hľadieť na osoby pri súde.

24

Kto vraví vinnému: "Si nevinný,"
ľudia ho budú preklínať (a) národy mu budú zlorečiť.

25

Tým však, čo sa zastávajú spravodlivosti, dobre sa povodí
a príde na nich požehnanie prehojné.

26

Bozkáva (na) pery,
kto dáva správnu odpoveď.

27

Vybav si vonku svoju robotu
a vykonaj ju na poli!
Potom (sa môžeš oženiť) a budovať si dom.

28

Nebývaj pre nič za nič svedkom proti svojmu blížnemu,
ani nezavádzaj nikoho svojimi perami.

29

Nehovor: "Ako on urobil mne, tak aj ja jemu urobím.
Odplatím každému podľa jeho činov."

30

Prešiel som popri poli lenivého človeka
a popri vinohrade chlapa, ktorý rozum potratil.

31

A hľa, bol celkom zarastený pŕhľavou,
jeho povrch pokrývalo bodľačie
a jeho múr sa rozváľal.

32

Keď som to videl, uvažoval som,
hľadel som a vzal som si ponaučenie.

33

"Trošičku pospať, trošku podriemať,
trošičku ruky zložiť na lôžku."

34

Nuž príde ako tulák bieda na teba
a núdza jak ozbrojený muž.