"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Chce rokovať len s Bohom

1

Hľa, moje oko všetko toto videlo
i ucho moje čulo, vnímalo.

2

Nuž čo viete vy, to ja poznám takisto,
nie som od vás nijako podlejší.

3

Ale ja budem hovoriť so Všemohúcim
a pred Bohom sa chcem obhájiť.

Reči priateľov nie sú úprimné

4

Vy však vymýšľate klamné luhárstva,
všetci ste nanič lekári.

5

Ach, keby aspoň umĺknuť ste chceli,
to za múdrosť by sa vám rátalo.

6

Len počúvajte perí mojich výčitky
a úst mojich čujte žalobu!

7

To namiesto Boha hovoríte luhárstva
a miesto neho lesti vravíte?

8

Chcete sa postaviť na jeho stranu
a zástupcami Boha chcete byť?

9

To dobre bude, keď sa o vás presvedčí,
že jak ľudí klamú, tak ho klamete?

10

On vás isto stihne trestom veľmi prísnym,
ak tajne komu stranu držíte.

11

Nedesí vás jeho velebnosť
a hrôza z neho nezachváti vás?

12

Tie vaše reči nie sú hádam z popola
a nie sú z hliny vaše pevnosti?

13

Nuž mlčte trochu, by som mohol aj ja hovoriť,
nech potom príde na mňa čokoľvek!

Pripravený súdiť sa s Bohom

14

Však svoje telo držím medzi zubmi
a svoju dušu na dlaň kladiem si.

15

Ak znivočí ma, ani sa nezachvejem,
len nech si pred ním poviem svoje.

16

To bude potom moja spása,
veď nemá prístup k nemu darebák.

17

Tak počúvajte moje slovo
a v ušiach vašich nech je výklad môj!

18

Pripravil som sa na súd
a som presvedčený, že ja v práve som.

19

Kto sa teda chce pravotiť so mnou?
Lebo potom zmĺknem a zahyniem…!

20

Len od dvoch vecí ma teraz ušetri
a pred tebou sa skrývať nebudem:

21

Odtiahni odo mňa svoju ruku
a hrôza z teba nech ma nedesí!

22

A zavolaj ma, budem ti odpovedať,
alebo ja budem hovoriť a ty mi odpovieš.

23

Koľko mám pokleskov a hriechov?
Tak moje viny, hriechy oznám mi!

24

Prečo svoju tvár skrývaš predo mnou
a máš ma za svojho nepriateľa?

25

Či desiť chceš lístok vetrom zmietaný
a za slamkou suchou sa naháňať? -

26

že výrok trpký zapisuješ proti mne,
že pričítaš mi viny z mladosti,

27

že moje nohy zatváraš do klady,
všetky moje kroky strážiš bedlivo
a nôh mi stopy skúmaš pozorne?

28

Rozpadá sa ako hniloba nejaká,
jak šaty, čo ich mole vyžerú.