"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Poďakovanie

1

Zbormajstrovi. Na strunový nástroj. Dávidov žalm.

2

Bože, ty spravodlivosť moja, vyslyš ma, keď volám o pomoc.
V súžení si mi uľavil.
Zmiluj sa nado mnou a vyslyš moju modlitbu.

3

Ľudia, dokedy ešte budete mať srdcia tvrdé?
Prečo máte záľubu v márnosti a vyhľadávate klamstvá?

4

Vedzte, že Pán zázračne chráni svojho svätého;
Pán ma vyslyší, keď k nemu zavolám.

5

Hneváte sa, ale nehrešte;
uvažujte vo svojom srdci,
rozjímajte na svojich lôžkach a upokojte sa.

6

Obetujte pravú obetu
a dôverujte Pánovi.

7

Mnohí hovoria: "Kto nám ukáže šťastie?"
Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre ako znamenie.

8

Môjmu srdcu dal si väčšiu potechu,
než majú tí, čo oplývajú vínom a obilím.

9

V pokoji sa ukladám a usínam,
lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí.