"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Opovrhli láskou Pánovou

1

Keď bol Izrael mladý, miloval som ho
a z Egypta som povolal svojho syna.

2

Volali ich, lenže odchádzali od nich,
obetovali bálom
a modlám pálili kadidlo.

3

A ja som vodil Efraima,
vzal som si ich na ramená,
no nezbadali, že ich opatrujem.

4

Povrazmi ľudskosti som ich tiahol,
lanami lásky;
bol som, ako kto dvíha
jarmo ponad ich líca,
a skláňal som sa k nemu chovať ho.

5

Nevráti sa do egyptskej krajiny,
lež Asýr bude jeho kráľom,
lebo sa nechceli obrátiť.

6

Meč sa rozbehne po jeho mestách,
vynivočí jeho vyberaných
a pre ich zámery ich strávi.

7

Môj ľud je naklonený odpadnúť odo mňa;
volajú ho na výšinu,
no pritom ho nedvíhajú.

Pán znovu zhromaždí svojich

8

Ako ťa vydám Efraim,
odovzdám ťa, Izrael,
ako ťa vydám sťa Adamu,
urobím ťa podobným Seboimu?
Srdce sa vo mne obracia,
budí sa moje zľutovanie.

9

Nevylejem svoj rozpálený hnev,
neznivočím zase Efraim,
veď som ja Boh, a nie človek,
Svätý uprostred teba;
a nevojdem do mesta.

10

Nech idú za Pánom;
bude volať ako lev;
až on bude volať,
s triaškou pribehnú synovia od západu.

11

Pribehnú ako vták z Egypta
a ako holub z asýrskej krajiny
a ubytujem ich v ich domoch -
hovorí Pán.