"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Pán, záchranca spravodlivých

1

Tento žalm zložil Dávid,
keď sa tváril pred Abimelechom ako šialený.
Ten ho potom prepustil a on odišiel.

2

Pána chcem velebiť v každom čase,
moje ústa budú ho vždy chváliť.

3

V Pánovi sa bude chváliť moja duša;
nechže to počujú pokorní a nech sa tešia.

4

Velebte so mnou Pána
a oslavujme jeho meno spoločne.

5

Hľadal som Pána a on ma vyslyšal
a vytrhol ma zo všetkej hrôzy.

6

Na neho hľaďte a budete žiariť
a tvár vám nesčervenie hanbou.

7

Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal
a vyslobodil ho zo všetkých tiesní.

8

Ako strážca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných
a vyslobodí ich.

9

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán;
šťastný človek, čo sa utieka k nemu.

10

Vy, jeho svätí, bojte sa Pána,
veď bohabojní núdzu nemajú.

11

Boháči sa nabiedia a nahladujú,
ale tým, čo hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať nebude.

12

Poďte, deti, čujte ma,
naučím vás bázni Pánovej.

13

Miluje niekto život
a chce požívať dobro v šťastných dňoch?

14

Zdržuj svoj jazyk od zlého
a svoje pery od reči úlisnej.

15

Unikaj pred zlom a dobre rob,
hľadaj pokoj a usiluj sa oň.

16

Pánove oči hľadia na spravodlivých
a k ich volaniu sa nakláňa jeho sluch.

17

Tvár Pánova sa odvracia od tých, čo robia zlo,
a vyhladzuje ich pamiatku zo zeme.

18

Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal
a vyslobodil ich zo všetkých tiesní.

19

Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené,
a zachraňuje zlomených na duchu.

20

Spravodliví majú utrpení veľa,
ale Pán ich vyslobodí zo všetkých.

21

Všetky kosti im ochraňuje,
ani jedna sa im nezlomí.

22

Hriešnika zloba zahubí
a tých, čo nenávidia spravodlivého, stihne trest.

23

Pán vykúpi duše svojich služobníkov,
nebudú potrestaní tí, čo v neho dúfajú.