"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Osudy dobrých a zlých, 3,1 - 5,23

Nádej a beznádejnosť

1

Duše spravodlivých sú však v Božích rukách,
muka sa ich nedotkne.

2

Nemúdri sa nazdávali, že je po nich;
za nešťastie posudzoval sa ich odchod,

3

za skazu ich poberanie od nás. -
Oni sú však na pokoji.

4

Lebo keď aj, podľa mienky ľudí, pretrpeli muky,
jednako ich nádej bola plná nesmrteľnosti.

5

Po nedlhom treste prijmú veľké dobrodenie,
pretože ich skúšal Boh a zistil,
že sú ho hodni.

6

Vyskúšal ich ako zlato v peci
a prijal ich ako celopalnú obetu.

7

Skvieť sa budú v čase svojho navštívenia,
prebehnú sťa iskry cez trstinu,

8

súdiť budú ľudstvo, nad národmi panovať
a Pán bude večne vládnuť nad nimi.

9

Tí, čo mali v neho nádej, poznajú pravdu
a čo boli verní, v láske zotrvajú pri ňom,
lebo milosti a zľutovania sa dostane jeho vyvoleným.

10

Ale bezbožníci utŕžia trest podľa toho, ako zmýšľali,
oni, čo pohrdli spravodlivým a odpadli od Pána.

11

Veď je nešťastný, kto pohŕda múdrosťou a ukáznenosťou,
prázdna je ich nádej, neplodná ich námaha
a ich diela neužitočné.

12

Nerozumné sú ich manželky
a ich deti hanobné,
zlorečené je ich plemeno.

Radosť z detí nie je všetko

13

Šťastná bezdetná, keď žije nepoškvrnene,
a čo nepoznala hriešne obcovanie.
Bude mať plod pri prehliadke duší.

14

(Šťastný je) i bezdetný, čo nerobí nič ošklivé
a nič zlé nezamýšľa proti Pánovi!
Za vernosť dá sa mu skvelá odmena,
utešený údel v chráme Pánovom.

15

Lebo dobré snahy prinášajú krásne ovocie,
neodumrie nikdy koreň múdrosti.

16

Deti cudzoložníkov však nie sú vydarené
a plod hriešnej lásky hynie.

17

I keď dlho žijú, nemajú ich za nič,
bez cti bude nakoniec ich staroba.

18

Ak však zomrú včasne, nebudú mať nádeje
ani útechy v deň súdu,

19

lebo zlý je koniec nečestného rodu.