"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Vyhnancova modlitba

1

Zbormajstrovi. Na strunovom nástroji. Dávidov žalm.

2

Vypočuj, Bože, moju vrúcnu prosbu,
všimni si moju modlitbu.

3

Od konca zeme volám k tebe;
keď sa mi srdce chveje úzkosťou,
priveď ma na nedostupné bralo.

4

Ty si moja nádej
a bašta pred nepriateľom.

5

V tvojom stánku chcem prebývať naveky
a skrývať sa pod ochranou tvojich krídel.

6

Veď ty si, Bože môj, vypočul moju modlitbu,
dal si mi dedičstvo tých, čo si ctia tvoje meno.

7

Kráľovi pridaj k jeho dňom ďalšie
a jeho roky nech trvajú z pokolenia na pokolenie.

8

Pred Božou tvárou nech tróni večne
a nech ho chráni milosť a vernosť.

9

Tak budem naveky ospevovať tvoje meno
a plniť svoj sľub deň čo deň.