"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Spravodlivý dosiahne múdrosť

1

Kto sa bojí Boha, bude konať, čo je dobré,
a kto sa drží spravodlivosti, dosiahne ju.

2

Vyjde mu v ústrety ako počestná matka
a privinie ho k sebe ako manželka panenského veku.

3

Nakŕmi ho životodarným chlebom rozumnosti
a vodou spasiteľnej múdrosti ho napojí.

4

A spevnie v ňom, takže sa nezohne,
pevne sa ho bude držať, takže nevyjde na posmech.

5

Povýši ho v kruhu jeho blížnych,
uprostred zhromaždenia mu otvorí ústa,
naplní ho duchom múdrosti a rozumnosti
a slávnym rúchom ho odeje.

6

Zahrnie ho veselosťou a radosťou
a udelí mu večne slávne meno za dedičstvo.

7

Však nerozumní ju nedostanú,
iba rozvážni ľudia ju postretnú:
nerozumní ju ani neuzrú,
lebo sa ďaleko stráni pýchy a podvodu.

8

Nepríde na myseľ takým, čo hovoria lživo,
ale pravdovravných vyhľadáva sama,
aby im zaistila zdar z Božej priazne.

9

Hriešnikovým ústam nepristane chvála,

10

lebo múdrosť pochádza od Boha:
chvála sluší tomu, komu dal Boh múdrosť,
v ústach verného muža je ona hojná
a Vladár ju dá iba takému.

Zodpovednosť za hriechy

11

Nehovor: "Božou (vinou) jej nemám," -
ale nerob to, čo má v nenávisti.

12

Nehovor: "On ma zviedol do bludu!" -
Lebo on nepotrebuje bezbožných.

13

Pán nenávidí každú ohavnosť,
ani tí ju neobľubujú, ktorí sa ho boja.

14

Na počiatku stvoril Boh človeka
a ponechal mu možnosť rozhodnúť sa.

15

Dal mu svoje príkazy a ustanovenia.

16

Ak chceš zachovávať príkazy, zachovajú ťa,
a máš mu večne preukazovať žiadanú vernosť.

17

Položil pred teba vodu a oheň:
čiahni rukou po tom, čo si vyvolíš.

18

Pred človekom leží život a smrť, dobro a zlo:
dostane to, čo sa mu ľúbi.

19

Božia múdrosť je preveľká,
on je silný mocou a neprestajne sleduje všetko.

20

Jeho oči hľadia na tých, ktorí sa ho boja.
On poznáva všetko, čo robia ľudia.

21

Bezbožne konať nekáže nikomu,
ani nedáva súhlas k nijakému hriechu;

22

nepraje si množstvo takých synov,
ktorí nemajú viery a zdatnosti.