"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

1

Vyzleč, Jeruzalem, rúcho smútku a nešťastia
a odej sa ozdobou Božej slávy naveky!

2

Obleč si plášť spravodlivosti Boha,
polož si na hlavu mitru slávy Večného!

3

Lebo Boh všetkému, čo je pod nebom,
ukáže tvoju žiaru.

4

Boh ti dá meno na večnosť:
Pokoj spravodlivosti a Sláva bohabojnosti.

5

Hor’ sa, Jeruzalem, zastaň si vysoko,
pohliadni k východu,
pozri si deti od západu slnka až na východ,
zhromaždené slovom Svätého,
tešiace sa, že Boh si na ne spomenul!

6

Odišli od teba peši, vedení nepriateľmi,
ale Boh ich k tebe privedie nesených
so slávou sťa kráľovské deti.

7

Pretože Boh rozkázal
znížiť každý vysoký vrch a večné kopce
a vyplniť trhliny na rovnú zem,
aby Izrael bezpečne kráčal na Božiu slávu.

8

Aj lesy, aj každý voňavý strom
zatieňovali na Boží rozkaz Izrael.

9

Veď Boh privedie Izrael
s rozkošou v žiare svojej slávy,
s milosrdenstvom a spravodlivosťou, ktorú vlastní.