"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Poďakovanie za vyslobodenie z nebezpečenstva smrti

1

Pieseň pri posviacke chrámu. Dávidov žalm.

2

Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil
a že si nedovolil, aby sa moji nepriatelia radovali nado mnou.

3

Pane, Bože môj, k tebe som volal a ty si ma uzdravil.

4

Pane, vyviedol si ma z ríše zosnulých,
navrátil si mi život, aby som nezostúpil do hrobu.

5

Na harfe hrajte Pánovi, jeho svätí,
vzdávajte vďaky jeho menu svätému.

6

Lebo len chvíľku trvá jeho hnev,
ale celý život jeho láskavosť.
Podvečer je nám hosťom plač
a radosť nad ránom.

7

Keď som bol v bezpečí, povedal som si:
"Už nikdy sa nezakolíšem."

8

Pane, vo svojej priazni si ma obdaril
mocou a cťou.
Keď si však odo mňa odvrátil svoju tvár,
hneď sa ma zmocnil strach.

9

K tebe, Pane, volám,
svojho Boha prosím o milosť.

10

Aký úžitok by bol z mojej krvi,
keby som v zemi skazu vzal?
A či ťa prach môže velebiť
alebo hlásať tvoju vernosť?

11

Čuj, Pane, a zmiluj sa nado mnou;
Pane, buď mi na pomoci.

12

Môj nárek si obrátil na tanec,
roztrhol si moje rúcho kajúcne a radosťou si ma opásal,

13

aby ti moja duša spievala a nestíchla už nikdy.
Pane, Bože môj, naveky ťa chcem velebiť.