"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Narodenie Izmaelovo. - 1Abramova žena Sarai neporodila mu dieťa. Mala však ona aj egyptskú slúžku menom Agar. 2Sarai povedala Abramovi: "Pozri, Pán ma uzavrel, že nemôžem porodiť. Vojdi teda k mojej slúžke! Možno, že aspoň z nej dostanem synov." Abram počúvol jej radu. 3I vzala Abramova žena Sarai svoju služobnicu, Egypťanku Agar - Abram vtedy býval už desať rokov v kanaánskej krajine -, a dala ju za ženu svojmu mužovi Abramovi. 4On k nej vošiel a ona počala. Keď však spozorovala, že počala, s opovrhnutím sa dívala na svoju paniu. 5Vtedy povedala Sarai Abramovi: "Na mojej krivde máš aj ty účasť. Ja sama som dala svoju slúžku do tvojho lona a teraz, keď vidí, že počala, pozerá na mňa s opovrhnutím. Nech Pán súdi medzi mnou a tebou!" 6Abram odvetil Sarai: "Veď je tvoja slúžka v tvojej moci! Nalož s ňou, ako uznáš za dobré!" Sarai však s ňou nakladala tvrdo, takže ona od nej utiekla. 7Pánov anjel ju však našiel pri prameni vody na púšti, na ceste do Suru, 8a povedal jej: "Odkiaľ ideš, Agar, Saraina slúžka, a kam sa uberáš?" A ona odpovedala: "Utekám pred svojou paňou Sarai." 9Tu jej Pánov anjel povedal: "Vráť sa k svojej panej a podrob sa jej moci!" 10A Pánov anjel jej hovoril ďalej: "Tak veľmi rozmnožím tvoje potomstvo, že sa pre množstvo nedá ani spočítať." 11A ešte jej Pánov anjel hovoril:

"Hľa, počala si a porodíš syna,
a nazveš ho menom Izmael,
lebo Pán vypočul tvoje vzdychy;

12

bude to človek ako divý osol,
jeho ruka bude proti všetkým
a ruky všetkých proti nemu
a bude bývať nablízku všetkých svojich bratov."

13Potom nazvala Pána, ktorý k nej hovoril: "Ty si Boh, ktorý si ma videl, lebo" - povedala - "či som azda nevidela toho, ktorý sa na mňa díval?" 14Preto studňu nazvala studňou Lachaj roi (studňa Živého, ktorý ma vidí). To je tá medzi Kádešom a Baradom.

15Potom Agar porodila Abramovi syna a Abram nazval syna, ktorého mu porodila Agar, Izmael. 16Abram mal osemdesiatšesť rokov, keď mu Agar porodila Izmaela.