"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Oslava milosrdného Pána

1

ALELUJA.
Chváľte Pána, všetky národy,
oslavujte ho, všetci ľudia;

2

lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči nám
a pravda Pánova trvá naveky.