"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Pieseň Mojžiša a Baránka. - 1Videl som na nebi iné znamenie, veľké a obdivuhodné: sedem anjelov, ktorí mali sedem posledných rán, lebo nimi sa dovŕšil Boží hnev.

2Videl som čosi ako sklené more, zmiešané s ohňom, i tých, čo zvíťazili nad šelmou, nad jej obrazom a nad číslom jej mena, stáť na sklenom mori; mali Božie citary 3a spievali pieseň Mojžiša, Božieho služobníka, a Baránkovu pieseň:

"Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky,
Pane, Bože všemohúci;
spravodlivé a správne sú tvoje cesty,
Kráľ národov.

4

Kto by sa nebál, Pane,
a neoslavoval tvoje meno?!
Veď ty jediný si Svätý;
prídu všetky národy
a budú sa ti klaňať,
lebo sa zjavili tvoje spravodlivé súdy."

Sedem anjelov s čašami Božieho hnevu. - 5Potom som videl: V nebi sa otvoril chrám stánku svedectva 6a z chrámu vyšli siedmi anjeli, čo mali sedem rán. Boli oblečení do čistého skvúceho ľanového rúcha a cez prsia boli prepásaní zlatým pásom. 7Jedna zo štyroch bytostí podala siedmim anjelom sedem zlatých čiaš, plných hnevu Boha, žijúceho na veky vekov. 8A chrám sa naplnil dymom Božej slávy a jeho moci a nik nemohol vojsť do chrámu, kým sa nedovŕši sedem rán siedmich anjelov.