"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Modlitba o pomoc proti ohováračovi

1

Zbormajstrovi. Dávidov poučný chválospev.

2

Zložil ho po tom, čo prišiel Idumejčan Doeg K šaulovi so správou,
že Dávid vošiel do Abimelechovho domu.

3

Prečo sa ešte vystatuješ zlobou, ty,
čo sa zmôžeš iba na ničomnosť?

4

Úklady strojíš deň čo deň,
jazyk máš ostrý ako britva, ty podvodník.

5

Zlo miluješ viacej než dobro,
lož väčšmi ako pravdu.

6

Najmilšie sú ti reči zhubné, ty jazyk úlisný.

7

Preto ťa Boh navždy zničí,
odstráni ťa, vyženie ťa zo stanu,
vytrhne ti korene z krajiny žijúcich.

8

Spravodliví to uvidia a zľaknú sa,
ale z neho sa vysmejú:

9

"Pozrite človeka, čo sa neutiekal k Bohu,
lež zakladal si na veľkom bohatstve
a domohol sa moci svojimi úskokmi."

10

Ja som však ako zelená oliva v Božom dome.
Úfam v Božie milosrdenstvo
navždy a naveky.

11

Ustavične ťa chcem velebiť za to, čo si urobil,
a s tvojimi svätými sa chcem spoliehať na tvoje meno,
lebo je dobré.