"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Pokoj v Bohu

1

Zbormajstrovi. Podľa Jedutuna. Dávidov žalm.

2

Iba v Bohu spočiň, duša moja,
lebo od neho mi prichádza spása.

3

Iba on je moje útočište a moja spása,
moja opora, nezakolíšem sa nikdy viac.

4

Dokedy chcete napádať človeka, dokedy ho chcete všetci krušiť
ako stenu, čo sa nakláňa, ako múr, čo sa váľa?

5

Stroja sa zvrhnúť ho z popredného miesta;
v klamaní majú záľubu,
dobrorečia svojimi ústami, no v srdci zlorečia.

6

Iba v Bohu spočiň, duša moja,
lebo len on mi dáva nádej.

7

Iba on je moje útočište a moja spása,
moja opora, nezakolíšem sa.

8

V Bohu je moja spása i sláva;
Boh je moja sila a v Bohu je moje útočište.

9

Dúfajte v neho, ľudia, v každom čase,
pred ním si srdce otvorte;
Boh je naše útočište.

10

Veď iba klam a mam sú potomci Adama,
ľudia sú iba preludom.
Keby si stali na váhu,
dohromady sú ľahší ako para.

11

Nespoliehajte sa na násilie
a neprepadnite zbojstvu;
ak vám pribúda bohatstva, neoddávajte mu srdce.

12

Raz prehovoril Boh,
počul som toto dvoje:
že Boh je mocný

13

a ty, Pane, milostivý;
že ty každému odplácaš podľa jeho skutkov.