"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Zvelebujte Pána, všetky národy

1

Zbormajstrovi. Hra na strunovom nástroji. Žalm. Pieseň.

2

Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás;
a tvoja tvár nech žiari nad nami,

3

aby sa tvoja cesta stala známou na zemi
a tvoja spása medzi všetkými národmi.

4

Bože, nech ťa velebia národy,
nech ťa velebia všetky národy.

5

Nech sa tešia a jasajú národy,
že spravodlivo súdiš ľudí
a spravuješ národy na zemi.

6

Bože, nech ťa velebia národy,
nech ťa velebia všetky národy.

7

Zem vydala svoj plod;
nech nás požehná Boh, náš Boh;

8

nech nás Boh požehná
a nech si ho ctia všetky končiny zeme.