"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Chválospev na Pánovo slovo

1

Dávidov žalm.
Vzdávajte Pánovi, synovia Boží,
vzdávajte Pánovi slávu a moc.

2

Vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena,
v posvätnom rúchu klaňajte sa Pánovi.

3

Hlas Pánov nad vodami;
zahrmel Boh veleby,
Pán nad veľkými vodami!

4

Hlas Pánov - taký mohutný!
Hlas Pánov - taký veľkolepý!

5

Hlas Pánov láme cédre;
aj libanonské cédre láme Pán.

6

Libanon rozkýva do tanca ako teliatko
a Sarion ako byvolča.

7

Hlas Pánov metá blesky ohnivé,

8

hlas Pánov púšťou otriasa,
Pán otriasa púšťou Kádeš.

9

Hlas Pánov urýchľuje pôrod jeleníc,
obnažuje húštiny.
A v jeho chráme všetci volajú: Sláva!

10

Pán tróni nad záplavami vôd,
Pán bude tróniť ako večný kráľ.

11

Pán dá silu svojmu ľudu,
Pán požehná svoj ľud pokojom.