"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

O projekte audio sväté písmo

Počúvaj, čítaj, miluj a ži Sväté Písmo spolu s nami.
To je zámerom stránky audiosvatepismo.sk.

Pridajte sa ku komunite ľudí, ktorí sú hladní a smädní po dennodennom Božom Slove.

Túžime, aby sa táto stránka stala inšpiráciou pre ľudí k štúdiu Svätého Písma a prostriedkom pre učenie sa statí Písma naspamäť. Naplňme svoje srdcia Božím Slovom, aby sme mohli viac milovať Pána a ľudí vôkol nás.

Očakávame naplnenie slov proroka Amosa „Hľa, prídu dni - hovorí Pán, Jahve - i pošlem na zem hlad; nie hlad po chlebe a nie smäd po vode, ale po počúvaní Pánovho slova." (Am 8,11)

 

Ďakujeme:

 • Všetkým ľuďom, ktorí sa podielali na čítaní a nahrávaní Sv. Písma (rímsko-katolíckeho) v kostole sv. Ladislava v Bratislave v rokoch 2010 až 2012.
  Creative Commons License
  Audio záznam je zverejnený pod všeobecnou verziou licencie Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0.
 • Jakubovi Matlákovi za výnimočnú prácu strihu úryvkov audionahrávok.
 • Jurajovi Vidékymu za vzácne rady a praktickú pomoc v realizácii diela.
 • Livii Halkman za design stránky. (http://liviahalmkan.com)
 • Petrovi Marákovi za zhotovenie stránky (www.najednotku.sk).
 • Spoločenstvu Dobrého Pastiera, že pokrylo finančné náklady spojené s výstavbou stránky.
 • Pánovi za Sväté Písmo.

Za tvorcov stránky ďakujú Marek Nikolov a Marcel Podolinský.
Pastor Bonus, Uhrovecká 6, 841 07 Bratislava, info@pastorbonus.sk