"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Múdrosť povoláva na hostinu k sebe

1

Múdrosť si postavila dom;
na siedmich stĺpoch spočíva.

2

Pozabíjala svoj dobytok, namiešala víno
a prestrela svoj stôl.

3

Vyslala svoje služobnice zvestovať
z najvyššej mestskej výšiny:

4

"Ten, kto je pochabý, nech uchýli sa sem,
(a) komu chýba rozum, toho poučím.

5

Poďte (a) jedzte z môjho pokrmu
a pite z vína, čo som namiešala!

6

Opusťte pochabosť a budete žiť,
budete kráčať cestou rozvážnosti.

7

Kto dohovára posmievačovi, sám upadáva do hanby
a kto karhá bezbožného, (utržuje) potupu.

8

Nekarhaj posmievača, aby v ňom neskrsla voči tebe nenávisť,
pokarhaj múdreho a bude ťa mať rád.

9

Daj (poučenie) múdremu a bude ešte múdrejší.
Poučuj bezúhonného a pribudne mu ponaučenia.

10

Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom
a poznať Najsvätejšieho je rozumnosť.

11

Bo skrze mňa sa rozmnožia tvoje dni
a pridá sa ti k rokom života.

12

Ak si skúsený, sám pre seba si skúsený,
ak si posmievač, len ty sám budeš znášať trest."

Pochabosť takisto povoláva na hostinu

13

Pochabou ženou vášeň lomcuje
a vyzná sa len v zvádzaní.

14

Vysedá predo dvermi svojho príbytku
na stolci v meste vysoko,

15

by pozývala vôkolidúcich,
čo mieria priamo, kam im treba ísť.

16

"Kto je hlúpy, nech zabočí sem!"
A tomu, kto je bez rozumu, hovorí:

17

"Ukradnutá voda je sladšia
a pokútny chlieb je chutnejší!"

18

Ale nevie, že sú tam tiene
(a že) jej pozvaní sú v priepadlisku podsvetia.