"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Pán - dôvera spravodlivého

1

Zbormajstrovi. Dávidov žalm.
Dôverujem v Pánovi. Akože mi môžete hovoriť:
"Uleť na vrch ako vrabec!?

2

Lebo, hľa, hriešnici napínajú luk,
šíp kladú na tetivu,
aby zákerne zasiahli ľudí statočných.

3

Keď sa rúcajú základy,
čože môže spravodlivý urobiť?"

4

Pán prebýva vo svojom svätom chráme,
Pán tróni na nebesiach.
Jeho oči hľadia na úbožiaka,
jeho zrak skúma každého človeka.

5

Pán skúma spravodlivého i hriešnika
a nenávidí toho, čo miluje neprávosť.

6

Žeravé uhlie spúšťa na hriešnikov;
oheň so sírou a spaľujúci víchor, to je ich údel.

7

Lebo Pán je spravodlivý a miluje spravodlivosť;
statoční uvidia jeho tvár.