"Počúvajte, čítajte a voľne šírte Sväté Písmo"

Dávid u Filištíncov. - 1Nato Dávid odišiel svojou cestou a Šaul sa vrátil domov.

Dávid si povedal: "Jedného dňa ma Šaulova ruka predsa len zmárni. Niet pre mňa nič lepšieho ako ujsť do krajiny Filištíncov. Šaul ma prestane hľadať po celom izraelskom území a vyslobodím sa z jeho ruky." 2S tým sa Dávid vybral a išiel - on i šesťsto mužov, ktorí boli s ním - k Maochovmu synovi Achisovi, kráľovi Gétu. 3Dávid sa usadil pri Achisovi v Géte, on i jeho mužovia, každý so svojou rodinou, Dávid so svojimi dvoma ženami, Jezraelitkou Achinoamou a ženou karmelského Nábala Abigail. 4Keď Šaulovi oznámili, že Dávid utiekol do Gétu, neprenasledoval ho viac.

5Ale Dávid povedal Achisovi: "Ak som našiel milosť v tvojich očiach, nech mi dajú miesto v niektorom okolitom meste, aby som sa tam usadil. Prečo by mal zostať tvoj služobník v kráľovskom meste s tebou?" 6A Achis mu dal v ten deň Sikeleg. Preto patrí Sikeleg júdskym kráľom až po dnešný deň. 7Počet dní, za ktoré Dávid býval v okolí Filištíncov, bol rok a štyri mesiace.

8Dávid a jeho mužovia sa vybrali a napadli Gesurcov, Gerzitov a Amalekitov, lebo oni obývali krajinu, ktorou sa od pradávna chodilo do Šúru a až do egyptskej krajiny. 9Kedykoľvek Dávid vtrhol do krajiny, nenechal nažive ani mužov, ani ženy, zobral ovce, dobytok, osly, ťavy a šatstvo, a potom zase išiel k Achisovi. 10Keď sa ho Achis spýtal: "Koho ste dnes napadli?" Dávid odpovedal: "Júdsku rovinu" alebo: "Rovinu Jerameel," alebo: "Rovinu Kinejcov." 11Dávid nenechal nažive ani mužov, ani ženy, aby ich nemusel priviesť do Gétu. Vravel si: "Aby nerozprávali proti nám: »Dávid robil to a to.«" Tak to robil celý čas, čo býval v krajine Filištíncov. 12Achis teda dôveroval Dávidovi, mysliac si: "Úplne sa zošklivil svojmu ľudu, Izraelu, bude mi večne sluhom."